Psykoterapeut og socialrådgiver i Aalborg

Mary á Argjaboða, Født på Færøerne i 1963. Psykoterapeut MPF, Certified SE-practitioner,
Supervisor, socialrådgiver og konsulent.

Udbyder:

Chok og traumaterapi.
Individuel-/ par-/familie- og gruppeterapi.
Supervision
Privat tværfaglig børne- og ungdomspsykiatrisk udredning af børn og unge.
Foredrag / Undervisning i forhold til neuro-affektiv relationsbehandling / terapi.
Familierådgivning i forhold til børne- og ungdomspsykiatriske problemstilling.
En 4½ årig uddannelse i Krop-, Relations- og Ressourceterapi. www.nip-psykoterapi.dk

Er professionelt tilknyttet:

Folkeuniversitetet som underviser. www.fuaalborg.dk
(Download pjece)
Psykoterapeut-foreningen www.psykoterapeutforeningen.dk
Samarbejder med speciallæger og specialister i børne- og ungdomspsykiatri www.psykiatri.rn.dk

Læs CV