CHOKTRAUMETERAPI OG TRAUMETERAPEUT AALBORG

Grundforståelsen af en Traumaoplevelse:

Har du behov for choktraumeterapi og hjælp af en traumeterapeut i Aalborg?

Et Trauma er en biologisk påvirkning som ligger i det fysiologiske. Det påvirker det fysiske, nerve og hormonsystemet – dvs. kroppen.
Kroppen husker – og derfor sætter traumet sig som en højspænding / overbelastning i nervesystemet.
Et choktraume kan opstå ved pludselige ulykker som akut, alvorlig sygdom, død, trafikulykke, fysisk, krigsoplevelser eller verbal vold. f.eks. på arbejdspladsen eller andre voldsomme begivenheder.
Ved at regulere nervesystemet, med nænsomt ressourcekontakt, bearbejdes og reguleres kroppen, således at højspændingen / overbelastningen kommer i balance. Det medfører både fysiske og psykologiske ændringer frem til helbredelse.

En chokoplevelse eller traume kan også opstå som følge af en oplevelse af overhængende fare eller trussel,hvor nervesystemet i kroppen reagerer på en hændelse som alligevel ikke sker.
Et choktraume er med til at nedsænke ens livskvalitet. Det kan medføre fysiske reaktioner, f.eks. svimmelhed, muskelsmerter, migræne og søvnforstyrrelse. Ligeledes kan der opstå psykiske reaktioner, f.eks. angst, nedtrykthed, aggressivitet, isolation. Disse symptomer kan være svære at forstå eller håndtere (både for én selv og for pårørende/kolleger).
De kan således, hvis de ikke forløses, fortsætte i årevis.

Choktraumeterapi

Den terapeutiske tilgang til choktraumeterapi tager udgangspunkt i at en voldsom begivenhed (chok), som hvis der ikke forløses ad naturlig vej, kan ”sætte sig” i nervesystemet som et choktraume, hvilket mærkes som førnævnte symptomer. Choktraumeterapiens mål er at forløse oplevelsen og dens følger ved hjælp af klientens egne ressourcer.

Gennem en nænsom tilgang til oplevelsen af begivenheden og opmærksomhed på kropslige sansninger opnås der adgang til nerve systemet som af terapeuten styres og følges med opmærksomhed på klientens ressourcer.
Herved opløses nervesystemets låsninger langsomt og kroppens naturlige tendens mod helbredelse kan træde i kraft og udfolde sig.
Det er gennem denne integrationsproces at de voldsomme begivenheders indgriben forløses.

Få hjælp af en traumeterapeut i Aalborg

I det terapeutiske samtaleforløb er det afgørende at kende signalerne og symptomerne for hvornår et menneske er ramt af et choktraume, ellers er risikoen for en gentraumatisering meget stor.

Kontakt mig

Kontakt mig i dag på telefon: 20777091 eller mail: mary@argjaboda.dk