PSYKOTERAPI

Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge en professionel psykoterapeut.

Jeg kan som psykoterapeut hjælpe dig , hvis du vil have hjælp til:

  • Kriser eller konflikter i familie- eller arbejdslivet.
  • Behov for hjælp til at ændre et uhensigtsmæssigt adfærdsmønster.
  • Behov for hjælp til bearbejdning af sorg.
  • Bearbejdning af oplevelser af tab eller dødsfald.
  • Ubehagelige fornemmelser i kroppen af uro, angst eller spænding.
  • Manglende lyst til livet eller fornemmelse af tomhed.
  • Eksistentielle livskriser og trussel om tab.

Uanset årsagen til henvendelsen er omdrejningspunktet i terapien altid klientens egne ressourcer – ikke problemet!

Målet med terapien er altid at opnå integration mellem elementer i klienten eller dennes tilværelse
som aktuelt ikke fungerer hensigtsmæssigt sammen – i forhold til krop, sansninger, indsigt, handlinger,
tanker, følelser eller mening.

I vores tid og kultur er der en tendens til at det mentale og vores evne til at træffe rationelle valg vægtes højt i dagligdagen. Kroppen – og med den vores evne til at sanse – er ikke så meget i fokus.

Men med større opmærksomhed på vores medfødte evne til at sanse via kroppen har vi hver især
en uvurderlig vejviser til vores rådighed.

En opmærksomhed på de kropslige sansninger er med til at give en indre sikkerhed
og medfører større accept af én selv.
Den giver desuden større sikkerhed for at afgøre hvad der er rigtigt og forkert når der skal træffes valg,
samtidig giver den mere robusthed, når man er i modgang.

Udfordringer er der mange af i ethvert menneskes tilværelse,
og de kan langt fra alle løses udelukkende via tanker – det er her jeg som psykoterapeut kan hjælpe dig.

Éns tanker og vante adfærd er i høj grad formede af kulturens og familiens normer og kan fastholde én i et ufleksibelt handlemønster og dermed forringe livskvaliteten.

Ved at erkende den virkelighed du som menneske har og afdække dine muligheder og begrænsninger og med opmærksomhed på dine indre og ydre ressourcer får du en tilgang til de mangfoldige muligheder
du har til din rådighed.

Har du brug for en psykoterapeut i Aalborg? Kontakt mig på telefonnummer 20 77 70 91 eller skriv en mail til mary@argjaboda.dk. Jeg vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.