SPECIALVIDEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI

Konsulentbistand/rådgivning til kommuner i forhold til at kunne iværksætte en indsats for børn og unge samt familier som lever med psykiatriske diagnoser.

  • Konsulentbistand/rådgivning i forhold nye tiltag i kommunerne for børn og unge med psykiatriske diagnoser.
  • Samtaler/rådgivning/undervisning eller familieterapi til familier hvis barn har fået en psykiatrisk diagnose.
  • Supervision til samarbejdspartnere, opholdsteder, plejefamilier osv.

Familie / søskende eller nærmeste pårørende.

Der er fortsat meget tabu omkring psykisk sygdom.

En familie bliver tit hårdt ramt, når et barn får en psykiatrisk diagnose.

Mange forældre føler skyld eller skam, og søskende kan føle sig tilsidesat. Vigtige personer der kan bidrage som ressource for familien kan have svært ved at træde til, da der nemt opstår usikkerhed om hvordan man kan hjælpe.

En familie skal fungere og kunne rumme barnets særlige behov.

Så hvordan skal / kan man forholde sig, når ens barn har fået diagnosen skizofreni, bipolar sindslidelse, depression, personlighedsforstyrrelse (borderline), spiseforstyrrelse, ADHD, NLD, OCD osv ?

Hvornår kan man som forældre stille krav eller sætte grænser?

Hvad er sygdom og hvad er pubertet? Hvornår og hvordan skal man informere familiemedlemmer / venner

eller klassekammerater?

Fordi et barn får en psykiatrisk diagnose er barnet ikke blevet en helt anden,

men der er opstået en ny situation hvor der skal tages hensyn til en sårbarhed, som både barnet og familien skal lære at leve med – hvordan kommer man som familie videre i livet?