SUPERVISION

Der arbejdes ud fra en fænomenologisk tilgang til supervision.

Det vil sige at der tages udgangspunkt i supervisantens oplevelse og forståelse af problematikken.
Der findes ofte ingen universel løsning på problemer som opstår mellem mennesker
– løsningen vil afhænge af de impliceredes indbyrdes relation, dynamik og historie.

Overføring, projektion, splitting, parallelproces osv. er almindelige fænomener,
og dermed vigtige begreber for forståelsen af relationsarbejde.
At få begreberne bevidstgjorte og inddraget bevidst i arbejdsgangen giver den enkelte ansatte
en større faglig sikkerhed og personlig/faglig udvikling.

I gruppesupervision medfører det at gruppen kan arbejde ud fra samme forståelse og faglige udgangspunkt
og dermed øges fornemmelsen af at trække på samme hammel.

Anerkendelse og positiv reformulering er vigtige begreber i denne tilgang til supervision.
I gruppesupervision arbejdes der ofte med ”reflekterende team”. Det er ofte hensigtsmæssigt at kollegers synsvinkler eller forståelse medinddrages. Det kan opleves konstruktivt og fremmende for det fremlagte emne og for processen.

Det er med til at sikre et godt kollegialt samvær samt kvalitetssikring i arbejdet.

  • Individuel supervision
  • Individuel supervision i gruppe
  • Supervision af tværfaglige grupper
  • Supervision af psykoterapeutiske forløb
  • Supervision af miljøterapeutisk personale

    Indtast koden her

    : *